Nagy Vendel

898 636 Arany Bot díj
  • 1

Jelölt hely: Szekszárd Kategória: magánszemély


Jelölő neve: Csomor Henriett Jelölés dátuma: 2019-07-17 09:34 Jelölő tárgy: magánszemély

Jelölés leírása:

Erő felett dolgozik naphosszat Életem során kevéske olyan emberrel találkoztam, akire akkor is emlékezni szeretnék, ha valami folytán eszemet veszteném. Pár éve ismerem csak Nagy Vendelt, aki születése óta Szekszárdon, Tolna megyében él. 1970-től kezdett el írni. 2014-ben hatvan évesen volt az irodalmi munkásságában eltöltött negyvenedik jubileumi éve. Ifjúkori verseskötetét, a Lila Madonnát sikeresen kiadatta. A Tolnai Népújságban és más helyi lapokban jelentek meg különböző írásai. Aztán számos megyén keresztül Trabantjával, hajnaltól kora estéig újságot hordott. Szakmájában épületgépészként dolgozott, majd szakoktató lett a szekszárdi középiskolákban, az ipari szakiskolában, és egy másik műszaki szakközépiskolában. Közben csőszerelőként, magánvállalkozóként is tevékenykedett az ország egész területén. Szabadidejében a dimbes-dombos sárga löszfalak közt dolgozott tanyáján, a családi szőlőben. Fáradtságos munka ellenére, ő örömmel, s élvezettel művelte szőlőjét, s nevelte gyümölcsfáit. Verseiben gyakran kitűnik a föld szeretete, alázata, s odaadása. A kemény munka ellenére úgy ír róla, hogy az embernek kedve támad dolgozni. Ha ideje és ereje engedte, még este rajztábláján rögzített papíron, gyöngybetűivel szép verseit írta. A hetvenes évek közepe felé, egy irodalmi pályázat alkalmával megírta a FUK indulót, amellyel első helyezést ért el, akkoriban a rádióban hallható volt. Nagyon szeretett világot látni, de erős honvággyal küszködött és három nap után mindig haza hozta a honvágya. Nagyon szereti a történelmet, rengeteg várat és csatateret látott, királyok, s királynők arcát emlékeiben megőrizte. Később verseiben meg is írta Attilát, Gizellát, s még sok történelmi személyt, számtalan történelmi eseményt. Sajnálattal veszem, hogy nem lett történelemtanár. Kimagaslóan érthetően magyaráz, vele élmény lett volna a történelemóra. Tíz éve, cukorbetegsége szövődménye okán teljesen vakká vált. Élete teljesen megváltozott, néhány nagyon kemény év telt el, míg felül tudott kerekedni szörnyű tragédiáján. Kétezer tíz után elkezdett ragyogni a nap felette, miután tíz ujjal megtanult számítógéppel írni. Felülmúlhatatlan akaraterejének köszönhetően, önerőből létrehozta a Megszólalok művészeti irodalmi magazint, amelyet akadálymentesen, vakok is olvashatnak. Az immár nyolcadik éve működő ingyenes újságot az egész világon ismerik. Esélyt adott magának, hogy meg tudjon jelenni valahol. Mióta beteg lett, igencsak elfelejtették s lépnie kellett, hogy verseivel és prózáival újra bekerüljön a köztudatba. Egész élete a segítő szándékáról szól. Újságja megjelenésével egyre több sorstársat ismert meg, sőt volt olyan sorstárs, akit buzdított, hogy fessen, és azóta fest. Nem csupán sérültek, hanem egészségesek is alkotnak újságjában. Neves festők, szobrászok, képeikkel, szobraikkal díszítik újságja oldalait. Személyében megismertem az önzetlen segítségnyújtást. Korlátjai ellenére törődik embertársaival, ha nem is személyesen de a Skype segítségével napi szinten kapcsolatot "építeni", lelkierőt ad a bajban. Nem zárkózik el a nehezen beszélő emberektől, ahogyan mások teszik. Jómagam nehezen beszélek, ő mégis képes megérteni engem, mert odafigyel rám. Segíti s terelgeti az eltévedt embert, megmutatja, mire lenne képes, ha elindulna az úton. Ha írok valamit, s az gyengébben sikerült, értő elgondolásával, kérdéseivel tovább gondolkodtat, melynek célja történetem folytatása. Tőle tanultam a szabadverselést, ő az egyedüli, aki foglalkozik velem. Azóta folyamatosan írok és lehetőséget kaptam tőle, hogy havonta megjelenjek a Megszólalok irodalmi újságjában. Nem csupán szellemileg hatott rám, hanem egészségileg is. Azonkívül, hogy születésem óta mozgássérült vagyok, volt egy komoly csípőműtétem, s nagyon sokáig a rehabilitáció ellenére sem tudtam mozogni. Mert féltem, hogy elesek, a gyógytornások nem jöttek rá, hogy nem csupán fizikai, hanem lelki segítségre is szükség van. Nagy Vendel látatlanul felismerte, s óvatosan naponta mindig közelebb segített lelkileg az újra önálló járáshoz. Hosszú hónapok teltek el, míg felálltam, s rágondolva egyedül megtettem pár lépést. Más sorstársaknak is hasonlóképpen és odaadóan segít. Nagy Vendel az az ember, aki munkássága során összefogta a sérült, s egészséges embereket, örömöt, reményt adva a rendszeres megjelenéshez. Arra is figyel, hogy a látók számára élvezhetőbbé tegye újságját. Volt egy év, augusztus huszadikára betette újságjába a tűzijáték linkjét. Ő sokkal többet lát, mint mi látók, képes az embereket elkápráztatni természeti verseivel vagy bármivel, amiről éppen írni akar. Újságját kitartó szorgalommal, s alázattal írja. Akkor sem panaszkodik, ha a technika ördöge ezer akadályt görget útjába. Ő csak töretlenül, s kitartóan dolgozik, ha engedelmeskedik neki öreg számítógépe. Mit sem sejtenek olvasói verejtékes munkájáról s küzdelmeiről. A világ számos pontjára, küldi újságját. "Ahogy a nap felkel, s bekapcsolod a számítógépet, az újságját havonta egyszer napra pontosan megkapod." Töretlen munkáját missiónak tekinti. Nem törődik vele, hogy fáradtságos munkája megfájdítja hátát, s csuklóját, csak teszi a dolgát, amíg az odaadó szíve dobog. Nagy Vendel írásain keresztül tanítja, segíti, elgondolkodtatja, jó útra tereli embertársait. Nálánál odaadóbb személyt nem ismerek. Jelenléte ajándék számomra. Töretlen szorgalmának, s kitartó erejének köszönhetően újabb és újabb versformákat talál ki magának. Manapság az újságírás mellett könyvírással is foglalkozik. Közel ezer versét, novelláit, s dalait digitalizálva, rendszerezve dolgozza fel, s jelenteti meg könyveit a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Tizenkilenc könyvét vakok is olvashatják, mert akadálymentes formában készült. Nagy Vendel munkásságával, s írásaival színessé teszi az irodalmat szerető emberek életét. Nagy Vendel ünnepek alkalmával fel szokott lépni a szekszárdi vakok és gyengénlátók programjain, ahova tíz éve jár. Sorstársai örömére elszavalja gyönyörű verseit. Alkalmanként lehetősége nyílik, hogy Szekszárdon a Béla-téren a szüreti fesztiválon felléphet a színpadon, s átható érzéssel szavalja verseit. Évekkel ezelőtt felkutatta az internet segítségével az ausztráliai magyar rádiót, amelyet a kint élő Ilosvay Gusztáv és neje, Ilosvay Egyed Katalin vezet vasárnap délelőttként. Itt elfogadták s szeretik verseit, riportokat is készítenek vele, mert kíváncsiak munkásságára, néha elhangoznak versei a rádióban, amit Vendel megőrizve feltesz a Youtube-ra. Közel száz hangos versét hallgatják az érdeklődők, ha beütik Nagy Vendel nevét a keresőbe. A végén csak annyit szeretnék mondani Nagy Vendelnek, amíg lehet írjon, mert ez élteti, s soha ne adja fel, tanítsa még az embereket nagyon sokáig. Egyszer talán felfigyelnek rá, s elismerik a huszadik század, s a jelen kortárs írójának és költőjének, hogy még tudjon örülni az elismerésének. Nagy Vendel aranybot díjra szeretném jelölni. Tisztelettelt meghajlok előtte, és büszkén felnézek rá. Írásait megtalálják az interneten megjelenő Megszólalok magazinjában, és a MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN is, de nevét beütve a keresőbe, sok találat jelenik meg az érdeklődőnek. A legutóbbi két könyvét ezen a linken olvashatják: http://mek.oszk.hu/19200/19233/ http://mek.oszk.hu/19500/19520/ Erre a linkekre rákattintva olvashatják Nagy Vendel színvonalas újságját: www.megszolalok.blogspot.com/ www.muveszetimagazin.blogspot.com/ Néhány youtube-os linkjét is szeretném megmutatni. Nagy Vendel szaval a szüreti fesztiválon: https://www.youtube.com/watch?v=aVxDdT7lSjc Ilosvay Gusztáv riportja Nagy Vendellel (első rész) : https://www.youtube.com/watch?v=tyvW-zXz2aI Ilosvay Gusztáv riportja Nagy Vendellel (második rész): https://www.youtube.com/watch?v=jKpvrehmcC4 Nagy Vendel "Aki nem tud" című versét elmondja Ilosvay Gusztáv: https://www.youtube.com/watch?v=21wBi5VnQg8&t=6s Jelölt neve: Nagy Vendel Postacím: 7100 Szekszárd József Attila u. 3. Telefon: 06/ 30- 550 -5106 e-mail: nagy.vendi54@gmail.com 2019. június 04 . Csomor Henriett


Jelölő neve: Magyarné Rudnyánszky Ilona Jelölés dátuma: 2019-08-06 10:56 Jelölő tárgy: Jelólés az Arany Bot díjra

Jelölés leírása:

Nagy Vendel Szekszárdi lakos,több,mint tíz éve vakon él .Sajnos a cukorbetegsége miatt vakult meg mindkét szemére.Mindig tevékeny ember volt.Az őt ért szomorú tragédia miatt elhatározta,hogy internetes újságot fog létrehozni.Megfeszített erővel,és odaadással ,jelenteti meg mát több ,mint tíz éve havonta.Betegségét figyelmen kívül hagyva éjjel nappal dolgozik,hogy az újság időben jelenjen meg.Még a tengeren túl is olvassák az újságát.Odaadással segíti vak és látássérült társait,akiknek ,verseiket,történeteiket,prózáikat jelenteti meg az újságában.Természetesen a saját maga gyönyörű verseit is.Ezzel önzetlenül és teljes szívvel segítséget nyújt a hasonló vak és látássérült sorstársainak,valamint a szintén vak és látássérült embereknek,akik az újságját olvassák.Rendkívüli segítőkész becsületes,családos emberként él.Városi ünnepeken a gyönyörű verseit elmondja.Ezért szeretném őt jelölni a 2019 évi Arany Bot Díjra Adatai: Nagy Vendel Szekszárd,József Attila.ut.3 email címe:nagy vendi54@gmail.com Telefonszáma: 36 305505106


Jelölő neve: Kelemen Györgyné Edit Jelölés dátuma: 2019-08-07 09:37 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Önzetlenül karolja fel a kezdő írókat és segíti őket minden téren. Sok-sok tehetséges ember tudta magát így megmutatni és nem vesztek el.


Jelölő neve: Kelemen György József Jelölés dátuma: 2019-08-10 12:12 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Nap mint nap a számítógép előtt ül és dolgozik önzetlenül. Megjelenhesen magazinja a Megszolalok. Teszi mindezt önzetlenül. Miért is? Azért, hogy sok vak és gyengenláto, és sérült embertársa meg mutassa magát, itt vagyunk. Mi is értékesek vagyunk! Erőt ad, elfogadjuk magunk. Itt vagyunk olvassátok írásunk. Nagy Vendel az isten adjon még neked erőt és egészséget. Tudjuk, hol megszolalni, olvasni írásunk. Légy vezér láng és mutas utat!


Jelölő neve: Kovács Mária Jelölés dátuma: 2019-08-11 11:36 Jelölő tárgy: Arany bot díj

Jelölés leírása:

Minden nap olvasom művészeti magazinját Megszolalok. Rengeteget dolgozik vele, hogy megjelenhesen es teszi ez önzetlenül. Példa értékű munkát végez.Reményt ad sok sortársainak, az íróknak és az olvasók számára. Kedves Vendi a jó isten legyen segítőd, hogy munkád még sok ideig örömmel töltse el szívünk.


Jelölő neve: Heiligermann-né Jelölés dátuma: 2019-08-11 13:34 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Nagyon szép értékes a Megszolalok művészeti magazin. Nem csak főszerkesztője de csodás versei és írásai is olvasható benne. Sortársait felkarolja és segíti őket, hogy tehetségüket megmutasák. Reményt és hitet ad kis szárnya szegett ember társainak. Sok sok munka és önzetlen segítség mi jellemzi. Igazi fénysugár a nem látok világában! Munkája legyen hát példakép.


Jelölő neve: ÁBRAHÁMNÉ ÁGNES Jelölés dátuma: 2019-08-18 02:44 Jelölő tárgy: Arany bot díj

Jelölés leírása:

Nagy Vendelt idestova tizenöt esztendeje, még látó korából ismerem. Mindketten írtunk már akkoriban is. Vendel már annak idején is felkarolta a fiatal költőket, finoman ösztönző kritikával további írásra ösztönözte őket azon az irodalmi fórumon melynek tagjai voltunk. A sors sajnos úgy hozta, hogy ő egy betegség következtében megvakult. Műtétek sora és mindig hiú remény jutott neki osztályrészül. Amikor felülemelkedett a törtéteken, nagy erőfeszítéssel megtanult tíz ujjal gépírni vakok számára készült számítógépen. Írt tovább, de ez nem elégítette ki. Egy saját irodalmi újságban jelenttette meg verseit, novelláit a sérült emberek számára. Nem csak látássérült emberek részére, hanem mozgáskorlátozott személyek és egyéb sérült egyéneknek biztosított lehetőséget, hogy ebben a hiánypótló magazinban megjelenhessenek, megmutathassák magukat. Megszólalok Magazin lett igen találó címe, s az interneten több helyen is megtalálható. wwwmegszolalokblogszpot. Az újságot nem csak sérültek olvassák, már szinte az egész világon elterjedt. Emellett kötetei E-bookjai az Országos Széchenyi könyvtár gondozásában jelennek meg, bemutatva sorstársai nehéz életvitelét. Jelenleg huszadik könyvét írja, tervei szerint Karácsonyra fog megjelenni. Munkatársainak tekintve segít önzetlenül minket, mintegy elhivatottságot érezve munkáink bemutatására önzetlenül. Számára természetes hogy térítésmentesen írhatunk lapjában, és egyértelmű neki, hogy ingyen kapja mindenki, aki saját emailcímére kéri, minden hónap tizenötödik napján megkapja. Alig alszik, estéi családjáé és általában hajnali két órakor már dolgozik. Délutánonként Skype- on tart kapcsolatot velünk, ( nagyvendi 54). Emailben is levelezik irodalmár társaival, s nem múlasztja el a világhálón is naprakészen szétnézve ha talál ismerőst, köszönteni őt. Minden ünnepre már reggel készen van a verse, és a YouTube videói már kétszázhoz közelednek. Nagyon sok helyre hívják rendszeresen szavalni, általában saját verseit. A Fehér Bot napján is állandó fellépő. Rendkívül sokoldalú, az újság helyet ad pl. természet gyógyásznak is, ő maga pedig derűs, mamaízű főzőcskével is szolgál. Vélemény nyilvánítások megjelennek. Jómagam -halmozottan sérült hatvanöt éves asszony- havonta megszólalok a Magazinban. Nagy Vendelt magánszemélyként jelölöm az elismerésre folyamatos önzetlen segítő munkàjáért , ami neki hivatása. NAGY VENDEL, SZEKSZÁRD 7100 JÓZSEF ATTILA u. 3. ; MAGÁNSZEMÉLY, JELÖLÉS AZ ARANY BOT DÍJRA


Jelölő neve: Hellebrand Henriett festőművész Jelölés dátuma: 2019-08-19 12:30 Jelölő tárgy: Jelölés az ARANY BOT díjra

Jelölés leírása:

Nagy Vendelt az interneten ismertem meg először. Gyönyörű, ugyanakkor elgondolkodtató verseit olvasva kerültem közelebb mély lelkiségéhez. Látássérültként, vakon írva teszi láthatóvá a láthatatlant.. Érzéseket, kritikákat, fogalmaz meg, néha ironikusan szemlélődve ad hangsúlyt a szavaknak. Sok könyvet írt, melyek ingyen is megtekinthetőek az interneten. Értékes Ember, aki erőt s hitet ad másoknak, ezért jelölöm e Díjra. Vannak, akik nyomot hagynak e világban. Ő ilyen lélek, ..sokan haladnak ezen nyomokat követve, mely a lelkünk mélységeibe vezet, a látó szavak ereje által..


Jelölő neve: Heronyányiné Tóth Julianna Jelölés dátuma: 2019-08-20 15:28 Jelölő tárgy: ARANY BOT DIJRA jelölés Nagy Vendel munkássága

Jelölés leírása:

Ti egészséges emberek ! Példaként állítom elétek Nagy Vendel munkásságát: aki az életben oly sok tett másokért,fáradtságot nem kímélve aktívan dolgozik, szereti szüleit,gyermekeit , családját. Az élete során sok szeretetben , megbecsülésben részesült ,de az élettől kapta a legnagyobb fájdalmat: a vakságot szeme világának elvesztését. Idő múltával beletörődött sorsába ,de annál nagyobb aktivitással dolgozik.Rengeteg verse és könyve jelenik meg . Jelölöm Őt az ARANY BOT DÍJRA . Ez a kitüntetés elismerés lenne számára.


Jelölő neve: Barhácsné Éva Jelölés dátuma: 2019-08-23 07:14 Jelölő tárgy: Aranybot

Jelölés leírása:

Nagy Vendel példa értékű munkássága. Teszi mindezt önzetlenül. Sok sérült embertársa írása megjelenhesen Megszolalok művészeti magazinba.


Jelölő neve: Lencse Éva Jelölés dátuma: 2019-08-23 08:08 Jelölő tárgy: Aranybot

Jelölés leírása:

Csodálatos ember versekkel és írásokkal. Megszépiti a napom Megszolalok művészeti magazinjával


Jelölő neve: Jakab Edit Jelölés dátuma: 2019-08-23 08:19 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Imádom a Megszolalok művészeti magazint


Jelölő neve: Barhács János Jelölés dátuma: 2019-08-23 08:24 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Bár látása nem a régi nem lát viszont annál szebben tud írni. Szívemhez szól és lelkemhez talál. Művészeti magazinja csodás


Jelölő neve: Kelemen Edit Jelölés dátuma: 2019-08-23 08:29 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Látó ember nem lát olyan jól mint ő vakon. Színes palettája a tolla mivel színesebb lesz a világ. Köszönöm szépen Vendi


Jelölő neve: Kiss Bernadett Jelölés dátuma: 2019-08-23 09:06 Jelölő tárgy: Aranybot dij

Jelölés leírása:

Káprázatos iró, köszönöm hogy olvashatom müveit.Szerkesztő úr, csak igy tovább.


Jelölő neve: Gulyás Imréné Jelölés dátuma: 2019-08-23 09:12 Jelölő tárgy: aranybot dij

Jelölés leírása:

Kedves szerző , felüllmulhatatlan irási , életet visznek a szürke hétköznapjaimba.Nagyon szeretem olvasni müveit.További sok sikereket kivánok.Ne fogyon ki pennája.


Jelölő neve: Ábrahám István Jelölés dátuma: 2019-08-23 17:58 Jelölő tárgy: Aranybot díj

Jelölés leírása:

Nagy Vendel munkásságát csak egy-két éve ismertem meg. Amióta komoly betegségem miatt mindkét szememre szürkehályog műtét vár, érzékenyebb vagyok a làtásvesztett emberek sorsa iránt. Az irodalmat pedig 1970- óta rendkívül kedvelem. Megtudtam, hogy él egy velem-korú költő, író, aki tíz éve semmit sem lát sok műtét ellenére, és semmi reménye nincs gyógymódra. Éppen negyvenöt éve kezdett el írni munka mellett. Amikor megtudta a tragikus diagnózist mint végső zárójelentést, összeroppant annak súlya alatt. Ám tíz éve ismét önmagára talált. Megtanult tíz ujjal számítógépen írni. Ekkor új fejezet kezdődött életében, nagy nehézségek ellenére egyedül létrehozta az egyedülálló Megszólalok Művészeti Magazint. Újságja nyolc éve minden hónapban tizenötödikén megjelenik, bárki kéri, emailben ingyen megkapja. Megszólalnak benne látássérült emberek, látásukat egyik szemükre, vagy mindkettőre elvesztett fiatal költők, nyugdíjas írók, de egyéb fogyatékkal élők is, mozgás sérültek valamint egészséges festők, irodalmárok is, tehát mindenki, akit a művészet vírusa megfertőzött. Lapját szobrászok műveinek fotói is díszítik. Ez a hézagpótló magazin teret ad sok amatőr művésznek. Ausztráliában, Sydniben a Guszti Rádióban rendszeresen hallhatjuk alkotásait.


Jelölő neve: Samu Ágnes Jelölés dátuma: 2019-08-24 22:45 Jelölő tárgy: Kuturális irodalmi tevékenység hátrányos helyzetűek érdekében

Jelölés leírása:

Nagy Vendel 1954. 05. 07-én született Szekszárdon. 1971-óta foglalkozik írással különböző műfajok területén. Több könyvét adták már ki. A digitális és gyorsan pörgő világban vajon ki olvas vagy ír manapság? Például jómagam, aki néha szeret kiszabadulni az egyre gyorsuló világból, hogy feltöltse magát valami széppel, jóval és kellemessel, ami nem csak egy ebéd a családdal, házi mozizás a kanapén a szerelmesünkkel, délutáni beszélgetés a legjobb barátunkkal stb., hanem egy jó könyv olvasása és/vagy megírása, ami tele van értékes, kézzel meg nem fogható élményekkel... amit fantáziának neveznek. A fantázia jó dolog, mert sokszor az ember fantáziálás közben világosul meg, legyen az bármilyen területen. A könyvek világa sokszor igazi terápia, lelki rehabilitáció, főleg a nehéz időkben, mindenki számára, legyen az olvasó vagy akár maga az író/alkotó... ezek közé maga Nagy Vendel is beletartozik, aki nem csak saját magán, de másokon is segített. Két évig mély depresszióban élt, miután mindkét szemére teljesen megvakult. Teljesen megváltozott az élete, másképpen kezdte viszonyulni a körülötte lévő dolgokhoz, amelyeket igyekezett versek és egyéb írások formájában a világ tudtára adni. Az olvasóktól természetesen hideget és meleget is kapott, viszont a lényegen nem változtatott... Még a legmélyebb gödörből is van kiút, olyannyira, hogy másokat is megsegített ezzel, legyen az olvasó vagy akár hozzá hasonló és hátrányos helyzetben lévő alkotó. lehet, hogy nincsenek milliói, nem rendelkezik hatalommal és nem egy világsztár, de pici országunk értékes kincse a maga nemében. Nagy Vendel weboldala: http://megszolalok.blogspot.com/ "Írás közben nincs ítélkezés, se szégyen, csakis szabadság. Amint a toll a papírhoz ér, egy pillanatra szabad vagyok." Jessica Sorensen


Jelölő neve: Madaras Sándorné Jelölés dátuma: 2019-08-25 18:48 Jelölő tárgy: Arany bot díj

Jelölés leírása:

Nagy Vendel / 7100 Szekszárd, József Attila út 3. / író, költő. Írásaira az interneten figyeltem fel, már több éve, megérintett a tisztasága, gyönyörű szókincse. Azóta is lelkes olvasója vagyok. Tudni kell, hogy a Jelöltem 10 éve egy betegség miatt elvesztette a látását. Tulajdonosa, szerkesztője a két hetente megjelenő Megszólalok Művészeti Magazinnak, már több mint 9 éve. Nem öncélúan ír ebben a Magazinban, hanem a fogyatékkal élő írók, költők írásait is megjelenteti. Tevékenységével példát mutat, hiszen ezek az emberek csak itt tudnak megszólalni, bizonyítani, hogy Ők is értékes tagjai a társadalmunknak! Írói munkája mellett szeretettel ad tanácsot a kezdő íróknak. Minden problémával meg lehet keresni, jó tanácsai kifogyhatatlanok.Ugyanakkor segít az egészséges embereknek, hogy jobban megismerjék, elfogadják a fogyatékkal élő társaikat. Nagy Vendel írásai már 17 kötetben jelentek meg a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Könyvei rendkívül változatosak, sokrétűek. Kiemelném az "Ízes történeteket", melyben megtaláljuk a régi, egyszerű ételeket is. Jó volna, ha ez szélesebb olvasóréteghez is eljutna, sok családnak segítene a mindennapokban! Valamennyi verse sokatmondó, tartalmas, elgondolkoztató!Engem leginkább az ünnepi megemlékezésekről és a hazaszeretetről írt költeményei érintenek meg! A Megszólalok Művészeti Magazin a világ minden sarkába eljut, hirdetve a magyar kultúrát! Külföldön élő magyar művészek nagy szeretettel adják elő a verseit! / A YouToun ezek megtalálhatók/ Nagy Vendel egy igazi hungarikum, aki viszi jó hírét a hazánknak a világban, mindezt ellenszolgáltatás nélkül teszi! Kérem, hogy javaslatomat szíveskedjenek figyelembe venni, az Arany bot díj odaítélésénél! Tisztelettel Madaras Sándorné, 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 16.


Jelölő neve: Balogh József Jelölés dátuma: 2019-08-27 14:46 Jelölő tárgy: ARANY BOT DÍJ

Jelölés leírása:

Előttem már leírták a jelölésem okát, okait. Ezekkel én egyetértek. Az előző évi jelölésemben leírtakat ma is tartom. Cifrázni lehetne, de a tényeken nem változtatna. Amit Vendel (én Vendinek szólítom) tett és ma is tesz az nem csak nekem, szűkebb környezetének - még, ha az közvetlenül nem is érinti - azt hiszem, mindenkinek jó, hasznos. Ez a lehetőség amit biztosít a "Megszólalok" magazinnal, nem tudom adott e országunkban és már rég óta azon kívül is, bárkinek? Verseit, írásait sokra tartom. Köszönöm a jelölés lehetőséget! Balogh József, Szekszárd (Szentes, 1954.)


Jelölő neve: Rábay Ottóné Jelölés dátuma: 2019-08-27 21:49 Jelölő tárgy: Arany Bot Díj-ra jelölés

Jelölés leírása:

Nagy Vendel, a látását elvesztett költő, munkásságát hosszabb ideje figyelemmel kísérem. Nagyon művelt, széles látókörű, önzetlen, csupaszív embernek ismertem meg. Példamutató, ahogy személyes tragédiáján felül emelkedve, él, dolgozik. Irodalomszervezői, szerkesztői munkássága egyedülálló. Költészetét is nagyon kedvelem. Én sérült felnőttekkel foglalkozom(SM, sztrók, agyi eredetű bénulások). Gyakran olvasom fel nekik Vendi verseit, egyéb írásait, amelyeket rendszeresen elküld számomra. Ismerjük élettörténetét is. Ő olyan példa, sziget, tájékozódási pont, aki reményt, erőt tud adni sorstársainak és "épeknek" egyaránt. Vendivel még sosem találkoztam személyesen. Nagyon nagyra becsülöm. A "Díj" nála a legmegfelelőbb helyen lenne. Rábay Ottóné Zsuzsa Pécs


Jelölő neve: Mozsgainè Torkos Ildikò Jelölés dátuma: 2019-08-28 09:42 Jelölő tárgy: A költő-ìrò elismerèse ès tàmogatàsa

Jelölés leírása:

Nagy Vendel szerkesztői , ìròi-költői munkàjàt nagyra becsülöm . / Szekszàrd , aMegszòlalok Művèszeti Magazin /

Szavazás erre a jelöltre


Szavazok rá!